Activitats

INAUGURACIÓ BETLEM TRADICIONAL

Dt, 18/12/2012 - 19:30 - 20:30

Les tradicions formen part dels signes d’identitat d’un poble, d’una cultura o d’una civilització. La defensa de les tradicions és un signe de progrés i de modernitat. Fer un betlem és una activitat que involucra a més d’una persona, desenvolupa la creativitat, el treball cooperatiu, la sensibilitat i el gust estètic, així com la tenacitat i la paciència. Aquesta és l’experiència que viu el nostre artista José Albacete cada any, quan reprodueix tots els elements que formen part del betlem, fent un bon treball d’observació, de dibuix i d’aplicació de la perspectiva. Però, no ens oblidem d’alguns aspectes

històrics. El 24 de desembre és una data inoblidable. Fins al segle XIII estava prohibida qualsevol representació per considerar que aquestes deterioraven la religiositat popular i la vulgaritzaven. Va ser Francesc d’Assís qui va demanar al papa Honori III una dispensa de la prohibició. La nit de Nadal de 1223, a Greccio, va tindre lloc el que va ser el punt de partida d’un fenomen extraordinari de difusió de culte al Nadal. A partir

d’aleshores, per a molts artistes, aquest va ser el tema predilecte. Des de 1986, sant Francesc és el patró universal del betlemnisme, mai una decisió va ser més unànime i justificada.

Torrent té una associació betlemnista, que any rere any incentiva aquesta tradició entranyable. Es va fundar l’any 1941 i des d’aleshores vol fer arribar a les noves generacions l’art de recrear la història a través de formes i estils tan diferents com betlems puguen representar-se. Per això, volem donar a conéixer aquells betlems que per les dimensions, la monumentalitat i l’accessibilitat, meresquen ser visitats.