Partie du mois

Calfallits

Peça de l'aixovar domèstic consistent en un recipient de ferro proveït d'una tapadora calada per a que passe la calentor i una palanca per a obrir-la i evitar cremar-se quan està calent, que s'uneixa un màneg llarg de fusta que serveix per a agafar-lo.