Partie du mois

Jouet

Jou petit format a la part superior per un capçalet de fusta corbada que presenta a cada costat un calat on, mitjançant un espigó s’encaixen les espadelles, bastons de fusta una mica corbats cap a l’exterior.  Ambdues espadelles presenten un ansa amb corretges de cuiro anomenades eixinguers per on passen els caps dels timons de l’aladre, al qual queden fixats pels tellols.