Partie du mois

Maça de picar espart

Instrument compost d'una peça de fusta tornejada, que per un cap té una prolongació més prima que serveix de mànec o agafador.