Partie du mois

Rosset d'una cama

Eina de fuster, consistent en una posteta travessada perpendicularment per una barra escairejada (cama) i armada a un extrem d'una punta de ferro amb la qual s'assenyalen ratlles paral·leles. Sobre un calat rectangular s'introdueix un tasconet de fusta que s'apreta per a fixar la posició de la cama una vegada s'ha regulat la mesura que es vol marcar. A més hi ha rossets que tenen dues cames.