Partie du mois

Serra de cadastre

Serra de fulla ampla muntada en un bastiment quadrilong de barres de fusta. Als extrems del jou, barra perpendicular a la fulla de la serra, presenta sengles mànecs per a poder agafar-la amb les dues mans.