Col·leccions

LES COL.LECCIONS

Les col·leccions del museu s’han configurat mitjançant l’aportació desinteressada dels veïns de la comarca mitjançant donacions o dipòsits temporals.

Actualment les col·leccions del museu estan dividides en tres grups: objectes de l’aixovar domèstic, eines agrícoles i eines relacionades amb els diferents oficis artesanals i serveis. D’aquest fons únicament es mostren en l’exposició permanent els objectes pertanyents a l’habitatge i al treball del camp, mentre que la resta es guarda en els magatzems del museu per a ser exposat dins dels programes d’exposicions temporals i per a servir a la finalitat de recerca.