Patrimoni comarcal

El patrimoni cultural està format pel conjunt de béns mobles i immobles, materials i immaterials, que són producte d’una col·lectivitat humana que viu en un espai i en un moment de la història concrets. Per tant, el seu concepte ha anat evolucionant des dels edificis monumentals i significatius, com ara castells, palaus, monestirs i esglésies i els seus tresors artístics que contenen, els jaciments arqueològics i les seues troballes, fins comprendre aquelles manifestacions més quotidianes, com ara l’arquitectura popular, eines agrícoles, festes, tradicions, que integren el que es coneix com a patrimoni etnològic, i fins i tot els primers testimonis materials de la societat industrial, com ara estacions de ferrocarril, ponts, indústries, motors de reg, fumerals de rajola, que conformen l’anomenat patrimoni industrial.

L’Horta Sud ha estat històricament un territori molt dinàmic, per la qual cosa ha produït una gran diversitat de béns patrimonials que es conserven al seu entorn. Potser aquesta proximitat els reste la importància que mereixen, moltes vegades pel desconeixement dels seus valors culturals. Per tant, el seu coneixement és fonamental per a poder aconseguir la seua revalorització per part de la societat, i d’aquesta manera garantir la seua conservació per a les generacions que ens han de succedir en el temps.

La Generalitat Valenciana, en virtut de les transferències rebudes en matèria de Patrimoni des de l’Administració Central, té plenes competències en matèria de conservació, protecció i difusió del patrimoni cultural. També el Museu Comarcal de l’Horta Sud vol contribuir en aquesta tasca centrant-se en el patrimoni etnològic moble i alhora garantint la seua conservació i difusió.Segons els seus estatuts que regeixen el Consorci per a l’Administració i Gestió del Museu Comarcal de l’Horta Sud, desenvolupats mitjançant el reglament de règim intern, el museu realitza les següents funcions:

  • Vetllar per la recerca, conservació, difusió i restitució del patrimoni cultural de l’Horta Sud.
  • Assessorar els Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud que ho sol·liciten sobre la recerca, conservació, difusió i restitució del patrimoni cultural de la comarca.
  • Col·laborar amb l’Administració Autonòmica Valenciana, que té transferides les competències en matèria de patrimoni cultural en les seues tasques de conservació, difusió i restitució del patrimoni cultural de l’Horta Sud.

 

CONSULTA A L’INVENTARI GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ

També d’es d’ací poden conèixer els bens inventariats per la Generalitat Valenciana situats a la Comarca de l’Horta Sud, entrant en els respectius menus i fent la recerca  del municipi que es desitge.

PATRIMONI IMMOBLE

PATRIMONI MOBLE