Accesibilitat Visual

Està autoritzada l’entrada al museu de gossos guia i d’assistència.

Existeix la possibilitat de realitzar una visita tàctil amb acompanyament de les guies del museu.