Sales

LA PLANTA BAIXA

B1. Dormitori de fadrí

El dormitori de fadrí era el lloc on dormien els fills de la família. Si en tenien molts i no hi havia prou lloc en la planta baixa, es construïen unes cambres dalt a l’andana on dormien sempre els barons, ja que les filles se quedaven baix.

B2. Dormitori de Matrimoni

Dins el dormitori de matrimoni trobem alguns elements característics, com ara la còmoda, el secreter per a guardar les coses més valuoses, o el rentamans per a l’aseo personal quan abans no hi existia la cambra de bany.

B3. Menjador

Al menjador, a més dels mobles característics, hi han dos alacenes on es guarda l’escurada de luxe que només es feia servir en les grans ocasions. La pileta servia per a rentar-se les mans abans de seure a la taula. El fumeral, en principi utilitzat per a cuinar, servia fonamentalment per a encendre el foc en l’hivern i mantindre calenta la casa.

B3 - Comedor
B4. Cuineta

La cuineta es el lloc destinat per a guisar. Allí podem trobar les diferents fonts d’energia emprades per a coure: el foc en terra, la cuina econòmica, el foguer de carbó, el foguer de serradura, el foguer de petroli, fins arribar al gas que s’utilitza actualment. Entre tots els utensilis que composen l’aixovar està la tauleta per a pastar i el llibrell, ja que abans el pa es feia a les cases i es duia a coure al forn. El pou servia per a l’abastiment d’aigua potable quan als pobles de la comarca no s’havia construït la xarxa d’aigua potable.

B5. Estable

L’estable es el lloc destinat a l’estada dels animals que s’utilitzaven per a treballar en el camp. Entre els elements característics podem trobar el pessebre on es dipositava el farratge per als animals, el taulellet de Sant Antoni Abad, sant taumaturg dels animals, les estaques per a penjar els correatges, i l’escaleta que comunica amb la pallissa, situada a la planta superior. En un racó està el comú, destinat a les necessitats de les persones.

B6. Almàssera

L’almàssera és el lloc destinat a la transformació de les olives que es collien en el camp en oli. La producció es guardava a la cambra de l’oli en gerres. A més aquest espai és una mena de rebost on estan la carnera per a mantindre frescs els aliments, i d’altres utensilis utilitzats en la cuina.

B7. Cambra de l’oli

Aquest espai era el destinat a guardar l’oli en gerres. A més és una mena de rebost on estan la carnera per a mantindre sense mosques els aliments, i d’altres utensilis utilitzats en el procés d’alimentació, com calderes, romanes, embuts, màquines de fer embotit, etc.

B8. Corral

Situat sempre en la part posterior de la casa, era el lloc on es distribuien els animals a l’estable, les collites al pis superior, el carro a la porxada, etc. En alguns casos al final se situava el comú, on també es tirava el fem que es generava en la casa.

B9. Sala Bennàger

Aquest espai forma part de l’amplilació inaugurada l’any 2003 i està destinat a la realització de tallers i activitats didàctiques.

LA PLANTA ALTA

A1. Andana

En la planta alta es localitza l’andana, espai ampli i ventilat que serveix per a guardar les collites i determinades eines d’ús poc freqüent, que s’exposen classificades d’acord amb les diferents fases del cicle agrícola.

A2. Pallissa

La pallissa, situada dalt l’estable, s’empra per a guardar la palla per al consum dels animals que estan a l’estable i aquelles eines relacionades en la sega i trilla del cereal.

A3. Espai comarcal

L’última sala ofereix una visió dels elements físics i humans que han configurat històricament la personalitat de la comarca, com son la terra, l’aigua, les persones que han actuat sobre el medi físic configurant un territori per a obtindre uns recursos que li permeten la seua subsistència, i les diferents tipologies d’habitatge, entre les que trobem la casa de llaurador.

EL SOTERRANI

S1. Sala Faitanar

És la sala d’exposicions temporals. És un espai diàfan de 150 metres cuadrats que permet una gran versatilitat a l’hora de plantejar qualsevol tipus de muntatge expositiu. Aquest espai forma part de l’ampliació inaugurada l’any 2003 i es va projectar en soterrani amb la finalitat de compatibilitzar la creació d’un espai ampli i diàfan en relació al seu ús amb la necessitat de mantindre la màxima superfície del corral, ja que aquest constitueix un element inherent al tipus de casa de poble que mostra el museu.