Història

Cambra de l'oli

L’Origen

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March naix per iniciativa de la Fundació Horta Sud dins dels seus programes d’actuació amb la finalitat de donar a conèixer la cultura tradicional de la comarca que durant segles ha constituït, sense cap dubte, el senyal d’identitat que ha atorgat una personalitat pròpia a aquest territori.

En novembre de 1995 la Fundació adquireix la propietat d’un immoble situat a l’antic carrer del Pi per a instal·lar el museu. A partir d’aquell moment comença la tasca de recollida de peces que han aportat els veïns de la comarca per tal de poder configurar les col·leccions.

El museu, d’acord amb la legislació autonòmica vigent, va ser reconegut com a tal mitjançant ordre del Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana el 28 de febrer de 1996.

Sala Faitanar

La Institució

Per a gestionar el museu s’ha adoptat la forma jurídica d’un consorci, que actualment està format per quatre institucions: la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, l’Ajuntament de Torrent, la Fundació Horta Sud i Caixa Rural Torrent. Aquest consorci es va constituir el passat 3 de maig de 1999, motiu pel qual la Fundació Horta Sud va cedir al consorci l’ús de l’edifici i de les col·leccions aportades fins aquell moment.

S1 - Sala Faitanar Exposició "Temps de Radio"

Les Instal·lacions

Les obres de rehabilitació de l’immoble van concloure a finals de l’any 1999, quan van començar els treballs de muntatge de l’exposició permanent.

Les instal·lacions van ser inaugurades i obertes al públic el 28 de juny de 2000 per part del President de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

En juny de 2003 s’inaugura una primera ampliació dins el mateix recinte del museu, la qual cosa permet disposar d’una sala d’exposicions temporals totalment separada de l’exposició permanent i que no interfereix en el seu discurs expositiu. Açò permet ampliar l’oferta del museu amb noves activitats didàctiques i lúdiques.

La Denominació

Mitjançant acord del Consell Ple celebrat el 22 de juny de 2003, el fins aleshores Museu Comarcal de l’Horta Sud afegiria el nom del que va ser el seu impulsor, Josep Ferrís March.