Biblioteca

El museu compta amb una biblioteca especialitzada en temes de museologia, etnologia i història local de la comarca.

Els fons estan disponibles per a la consulta.