Accesibilitat Física

L’accés al museu des del carrer és accesible a cadires de rodes.  Els espais principals de circulació del museu són relativament amples. Existeix dificultat de trànsit en algunes de les habitacions de la la casa tradicional, com per eixemple la cuina, amb portes un poc més estretes que permeten accés a una cadira de xicotet tamany. Malgrat això, es pot veure perfectament l’estància des de la porta.

Comptem amb banys accessibles en la planta baixa del museu amb lavabo integrat en la mateixa cabina.

Hi ha rampes per a superar desnivells en totes dues plantes, amb un pendent entorn del 8% de desnivell.

Les portes d’accés a l’edifici són abatibles. Les portes dels banys són abatibles amb tirador.

Disposem d’ascensor amb capacitat per a 8 persones (630 Kg) i porta àmplia i un elevador en l’accés a l’andana, en el pis superior.